02 / 3810 4870

Založenie v.o.s.

Verejná obchodná spoločnosť (v skratke v.o.s.) veľmi málo využívaný typ obchodnej spoločnosti. Verejná obchodná spoločnosť predstavuje kombináciu právnickej osoby a neobmedzeného ručenia jej spoločníkov. Tento druh obchodnej spoločnosti má pomerne vysoký kredit, keďže všetci spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Verejnú obchodnú spoločnosť tvoria najmenej dve osoby, pričom spoločníkom môže byť rovnako fyzická osoba ako právnická osoby.

Proces založenia verejnej obchodnej spoločnosti trvá zvyčajne 12 - 14 pracovných dní.

Pre viac informácií o službe založenie v.o.s. alebo jej objednanie nás prosím neváhajte kontaktovať.

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.)

359,- €    
  • bezplatná konzultácia právnika pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti,
  • vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti,
  • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení spoločnosti na živnostenskom úrade,
  • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • úhradu súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra (súdny poplatok už je v cene služby),
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb.

V cene za založenie v.o.s. nie sú zahrnuté:

  • správne poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení verejnej obchodnej spoločnosti (iba v prípade remeselných a viazaných živností 7,50 EUR/ks),
  • poplatky za overenie pravosti podpisov klienta na zakladateľských dokumentoch (matrika – 1,- EUR/ks, notár 2,90 EUR/ks).