02 / 3810 4870

Zakladanie, predaj a správa obchodných spoločností

Spoločnosť Davis & Morgan services s.r.o. je špecialistom na agendu obchodných spoločností, komunikáciu s obchodným registrom a podnikateľské poradenstvo.

Predmet našej činnosti tvorí najmä zakladanie a predaj obchodných spoločností, vykonávanie zmien v spoločnostiach, správa a vymáhanie pohľadávok a súvisiace odborné asistenčné a poradenské služby.

Správa obchodných spoločností znamená súbor činností zahŕňajúcich profesionálnu asistenciu podnikateľom od vzniku a založenia obchodných spoločností cez ich existenciu až po prípadné ukončenie ich činnosti.

Od roku 2012 zabezpečujeme službu Výpis z obchodného registra a službu Výpis zo živnostenského registra. Prostredníctvom nich je možné získať listinný výpis z týchto registrov, ktorý je použiteľný na právne úkony, z pohodlia Vašej kancelárie.

V roku 2013 sme sa stali zmluvným partnerom portálu TREND.sk pre zabezpečovanie služby listinný výpis z obchodného registra on-line.

Prečo sú klienti spokojní s našimi službami

  • náš tím je tvorený kvalifikovaným personálom so skúsenosťami s korporátnou agendou.
  • na trhu pôsobíme od roku 2009 a mali sme možnosť pracovať pre viac ako 1300 klientov.
  • spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláriou, exekútorským úradom a medzinárodnou konzultantskou spoločnosťou, čo nám pomáha udržiavať vysokú kvalitatívnu úroveň našich služieb.
  • ceny za naše služby patria medzi najnižšie na Slovensku aj vďaka tomu, že pri ich realizovaní využívame zaručený elektronický podpis a špeciálne hardvérové a softvérové vybavenie.