02 / 3810 4870

Zakladanie obchodných spoločností

s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
280 €
a.s.
Akciová spoločnosť
899 €
k.s.
Komanditná spoločnosť
359 €
v.o.s.
Verejná obchodná spoločnosť
359 €


Založenie obchodnej spoločnosti je časovo i administratívne náročným procesom, na ktorého úspešné zrealizovanie sú potrebné znalosti príslušných právnych predpisov, praktické skúsenosti a aj nemalé množstvo času a energie.

Vzhľadom na rozbehnutý proces elektronizácie verejnej správy, v dôsledku implementácie ktorého zákonodarca zvýhodňuje podania podané elektronicky a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), je založenie obchodnej spoločnosti na kľúč našou spoločnosťou cenovo výhodnejšie ako svojpomocné založenie.

Ponúkame Vám založenie všetkých druhov obchodných spoločností na kľúč za najvýhodnejšie ceny na Slovensku. Naše referencie sú zárukou kvality nami poskytovaných služieb.

Pre viac informácií alebo pre objednanie služby nás prosím neváhajte kontaktovať. V prípade záujmu Vám spracujeme individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude presne reflektovať Vaše požiadavky.


Zoznam voľných živností