02 / 3810 4870

Registračné sídlo obchodných spoločností

Prevádzkujeme virtuálne registračné sídlo obchodných spoločností na adresách:
 • Košická 52/A, 821 08 Bratislava (mestská časť Ružinov)
 • Tallerova 4, 811 02 Bratislava (mestská časť Staré mesto)
 • Račianska 88 B, 831 02 Bratislava (mestská časť Nové mesto)
 • Grösslingová 17, 811 09 Bratislava (mestská časť Staré mesto)

Výhody nášho virtuálneho registračného sídla

 • atraktívne adresy sídel spoločnosti
 • miestne príslušný Daňový úrad Bratislava
 • minimalizované prevádzkové náklady
 • evidencia prijatej pošty on-line, už nikdy sa Vám žiadna zásielka nestratí
 • e-mailová notifikácia o prijatých zásielkách


Medzi výhody nášho registračného sídla patrí prestížna adresa a minimalizácia prevádzkových nákladov spoločnosti (náklady na virtuálne registračné sídlo sú nepomerne nižšie ako náklady na prenájom a prevádzku reálnej kancelárie).

Virtuálne sídlo je tak ideálným riešením pre menšie firmy alebo novozaložené spoločnosti, ktoré zatiaľ nepotrebujú vlastné kancelárske priestory alebo ich činnosť zahŕňa najmä prácu v teréne.

Naviac, služby poskytované s registračnými sídlom, ako je zabezpečenie prijímania doručovaných zásielok a ich evidencia v informačnom systéme dostupnom on-line, dodatočne znižujú náklady firiem na administratívu (preberanie doporučených a úradných zásielok vyžaduje osobnú prítomnosť konateľa alebo splnomocnenej osoby na adrese sídla spoločnosti, prípadne dodatatočné preberanie zásielok pri osobnej návšteve príslušnej pošty).

Služby spojené s poskytovaním registračného sídla

 • preberanie poštových zásielok (vrátane doporučených zásielok a zásielok do vlastných rúk)
 • notifikácia o prijatých poštových zásielkách e-mailom alebo telefonicky
 • skenovanie a preposielanie naskenovaných zásielok elektronicky
 • preposielanie zásielok poštou - v prípade záujmu je možné zásielky podľa ich druhu preposielať na viac adries

Cenník a podmienky poskytovania registračného sídla


Služba Cena
Registračné sídlo spoločnosti - Košická 52/A 10 EUR / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti - Tallerova 4 13 EUR / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti - Račianska 88 B 13 EUR / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti - Grösslingová 17 20 EUR / mesiac
Preberanie poštových zásielok adresovaných spoločnosti zadarmo
Zaevidovanie prijatých zásielok do on-line evidenčného systému zadarmo
Notifikácia o prijatých zásielkach e-mailom alebo telefonicky zadarmo
Skenovanie prijatých zásielok 8 EUR / mesiac
Preposielanie prijatých zásielok 13 EUR / mesiac
Skenovanie a preposielanie prijatých zásielok 17 EUR / mesiac

Registračné sídlo neposkytujeme pre obchodné spoločnosti, ktoré sú v úpadku, konkurze, reštrukturalizácii alebo likvidácii. Registračné sídlo neposkytujeme tiež pre spoločnosti vykonávajúce obchodnú činnosť nezákonne alebo v rozpore s dobrými mravmi. Preposielanie zásielok je realizované maximálne 4x mesačne.