02 / 3810 4870

Zrušenie spoločnosti ex offo súdom

Súd za istých okolností, keď spoločnosť prestane spĺňať zákonné požiadavky na jej ďalšiu existenciu, môže rozhodnúť o jej zrušení z úradnej moci. Pokiaľ spoločnosť disponuje majetkom, po súdnom rozhodnutí o zrušení firmy bude nasledovať jej likvidácia.

Najväčšou nevýhodou tohto spôsobu zrušenia spoločnosti je závislosť na rozhodnutiach súdu, ktoré sú len veľmi ťažko predpokladateľné z časového hľadiska.


Výhody

  • možnosť vyhnúť sa administratívne náročnej likvidácii spoločnosti
  • proces zrušenia spoločnosti môže prebehnúť aj bez Vašej súčinnosti

Nevýhody

  • závislosť na rozhodovaní súdu, pričom na zrušenie nie je právny nárok
  • časová neurčitosť
  • výsledkom je definitívny zánik spoločnosti
  • dokiaľ súd nerozhodne o zrušení spoločnosti, budete platiť daňovú licenciu

Náklady a časová náročnosť

  • cena od 200 EUR
  • môže trvať aj viac ako rok


V prípade záujmu o objednanie služby alebo bližšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať.