02 / 3810 4870

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Platná právna úprava predpokladá likvidáciu spoločnosti za predpokladu, že spoločnosť zaniká bez právneho nástupcu (1), disponuje určitým majetkom (2) a nie je v úpadku (3). Kvôli nedokonalej právnej úprave je však likvidácia častokrát nevyhnutná aj v prípade, keď spoločnosť reálne nedisponuje žiadnym majetkom.

Počas likvidácie má dôjsť k ukončeniu všetkých obchodný vzťahov, vysporiadaniu záväzkov a pohľadávok a speňaženiu majetku spoločnosti tak, aby spoločníkom mohol byť vyplatený podiel na likvidačnom zostatku.


Výhody

  • najprirodzenejší postup zrušenia spoločnosti, ktorá nie je v úpadku
  • vyhnete sa plateniu daňovej licencie už od započatia procesu likvidácie
  • spoločnosť zanikne bez toho, aby sa Vaše meno spájalo s pochybnými osobami (tzv. bielymi koňmi)

Nevýhody

  • administratívna a časová náročnosť
  • vyššie náklady
  • zavŕšením likvidačného procesu je výmaz spoločnosti z obchodného registra

Náklady a časová náročnosť

  • cena od 500 EUR vrátane poplatkov
  • trvanie od 3 mesiacov


V prípade záujmu o objednanie služby alebo bližšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať.