02 / 3810 4870

Zrušenie obchodných spoločností

Uspanie spoločnosti
 
199 €
Zrušenie s likvidáciou
 
od 500 €
Ex offo súdom
 
od 200 €
Sprostredkovanie predaja spoločnosti
dohodou


Kým založenie spoločnosti je pomerne jednoduchým procesom s presným časovým aj nákladovým rámcom, zrušenie spoločnosti je proces rôznorodý čo sa týka času, nákladov a najmä samotného spôsobu realizácie.

Zvolenie ideálneho spôsobu zrušenia (resp. odpredaja) spoločnosti je závisle tak od charakteristiky zrušovanej spoločnosti ako aj cieľov, ktoré jej majitelia sledujú.

Do sekcie zrušenia obchodných spoločnosti sme zaradili aj službu uspanie spoločnosti, nakoľko sa domnievame, že téma zrušenia spoločností sa stáva aktuálnou viac ako kedykoľvek predtým v dôsledku plánovaného zavedenia daňových licencií.

Práve uspanie spoločnosti by malo byť prvou voľbou pre všetkých tých podnikateľov, ktorých daňové licencie zasiahnu najviac – málo aktívne spoločnosti s ručením ombedzeným s minimálnym obratom, pre ktorých ďalšie fungovanie z dôvodu nutnosti úhrady daňovej licencie nedáva zmysel.