02 / 3810 4870

Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.)

Komanditná spoločnosť nie je napriek svojím nesporným výhodám často využívanou obchodnou spoločnosťou. Predstavuje hybrid osobnej a kapitálovej obchodnej spoločnosti, keďže časť spoločníkov ručí neobmedzene za záväzky spoločnosti podobne ako v prípade vykonávania živnosti fyzickou osobou (komplementári) a časť spoločníkov ručí len do výšky svojich nesplatených vkladov (komanditisti). Tvoria ju najmenej dvaja spoločníci, jeden komanditista a jeden komplementár. Komanditistom aj komplementárom môže byť rovnako fyzická osoba ako právnická osoba.

Proces založenia komanditnej spoločnosti trvá zvyčajne 12 - 14 pracovných dní.

Pre viac informácií o službe založenie k.s. alebo jej objednanie nás prosím neváhajte kontaktovať.

Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.)

359,- €    
  • bezplatná konzultácia právnika pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti,
  • vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti,
  • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení spoločnosti na živnostenskom úrade,
  • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • úhradu súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra (súdny poplatok už je v cene služby),
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb.

V cene za založenie k.s. nie sú zahrnuté

  • správne poplatky za vydanie osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre viazané a remeselné živnosti (7,50 EUR/ks),
  • poplatky za overenie pravosti podpisov klienta na zakladateľských dokumentoch (matrika – 1,- EUR/ks, notár 2,90 EUR/ks).