02 / 3810 4870

Správa a vymáhanie pohľadávok

Najľahšou cestou získania peňazí je vymoženie tých vlastných od svojich dlžníkov. Ak Vaša spoločnosť eviduje neuhradené faktúry po dobe ich splatnosti, obráťte sa nás. V spolupráci s advokátskou kanceláriou spoľahlivo zabezpečíme ich vymoženie.

Hodnota silného partnera

Vstup špecializovanej inkasnej spoločnosti do vzťahu medzi Vami ako veriteľom a Vaším dlžníkom dokáže urýchliť a maximalizovať uspokojenie Vašej pohľadávky.

Veritelia zvyčajne nepostupujú v procese vymáhania svojich pohľadávok dostatočne razantne, čoho výsledkom je, že dlžníci v domnienke, že veriteľ nebude schopný účinne zabezpečiť vymoženie svojich pohľadávok, otáľajú s ich dobrovoľným splnením.

Po vstupe renomovaného inkasného profesionála do tohto procesu väčšina dlžníkov dobrovoľne splní svoje záväzky, nakoľko dlžník stratí všetky ilúzie o neschopnosti veriteľa zabezpečiť vymoženie svojej pohľadávky všetkými legálnymi prostriedkami.

Analýza dlžníka a pohľadávky, jej právne zabezpečenie

Predtým než začneme podnikať konkrétne opatrenia na vymoženie Vašej pohľadávky vykonáme jej právnu a ekonomickú analýzu. Urobíme všetky potrebné opatrenia na jej zabezpečenie tak, aby nehrozilo jej premlčanie, prípadne zhoršenie Vášho veriteľského postavenia. Zanalyzujeme finančnú situáciu dlžníka, jeho schopnosť splniť svoj záväzok a na základe všetkých dostupných informácii zvolíme najvhodnejší postup.

V prípade potreby zabezpečíme v spolupráci s advokátskou kanceláriou súdne uplatnenie bonitnej pohľadávky a jej následné expresné vymoženie prostredníctvom overeného súdneho exekútora.

Ak nič nevymôžeme, nič nám nezaplatíte

Naša odmena je stanovená percentuálnou čiastkou z reálne vymoženej sumy, t.j. z peňazí, ktoré Vám vďaka našej inkasnej činnosti preukázateľne budú pripísané na Váš účet. Preto sa pri využití našich služieb nemusíte obávať žiadnych platieb vopred alebo fixných poplatkov za jednotlivé inkasné úkony.

Dohodnite si osobné stretnutie

Na nezáväznom osobnom stretnutí vyhodnotíme, v akom časovom horizonte bude možné pohľadávku vymôcť, určíme, aké náklady budú spojené s prípadným vymáhaním pohľadávky ako aj odpovieme na prípadné ďalšie otázky v súvislosti s inkasným procesom.

Pre dohodnutie osobného stretnutie alebo zodpovedanie ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.