02 / 3810 4870

Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu alebo jeho časti v obchodnej spoločnosti patrí medzi náročnejšie úkony meniace údaje zapísané o spoločnosti v obchodnom registri. Zvyčajne sa realizuje na základe zmluvy o prevode obchodného podielu alebo jeho časti a dochádza pri ňom ku zmene v spoločníkoch obchodnej spoločnosti.

Cena za realizáciu prevodu obchodného podielu vrátane súdneho poplatku je  95 €

V prípade súčasnej realizácie ďalších zmien v spoločnosti je doplatok za každú ďalšiu zmenu 20 €

Táto služba nezahŕňa prevzatie obchodného podielu našou spoločnosťou.


Zmena spoločníkov v OR (prevod obchodného podielu) zahŕňa:

 • Úvodná konzultáciu zmien v spoločnosti
 • Spracovanie potrebnej dokumentácie v spolupráci s advokátskou kanceláriou
 • Realizáciu zápisu zmeny údajov v obchodnom registri
 • Súdny poplatok (kolok)

Z Vašej strany sa teda vyžaduje iba podpis dokumentácie. Všetko ostatné zariadime my.


objednajte zmenu v OR on-line

Priebeh realizácie zmien v obchodnej spoločnosti

 1. Po odkonzultovaní požiadaviek bezodkladne vypracujeme dokumentáciu a doručíme Vám ju najneskôr nasledujúci pracovný deň.
 2. Dokumenty podľa našich pokynov podpíšete.
 3. Podpísanú dokumentáciu odošlete podľa našich pokynov.
 4. Podáme návrh na zápis zmeny do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok.
 5. Obchodný register vyhovie návrhu a zapíše požadované zmeny vo Vašej spoločnosti.
Celý proces vrátane zápisu zmeny do OR zvyčajne trvá 5 – 9 pracovných dní v závislosti od súčinnosti klienta. V prípade potreby vyžiadania súhlasu správcu dane je možné predĺženie procesu o lehotu potrebnú na vydanie súhlasu daňového úradu.

Súhlas daňového úradu pri zmene spoločníkov v s.r.o.

Na prevod alebo rozdelenie väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sa vyžaduje súhlas správcu dane, pričom za väčšinový obchodný podiel zákon považuje obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti priznáva spoločníkovi aspoň polovicu všetkých hlasov v spoločnosti.

Správca dane vydáva súhlas nie pre spoločnosť, o prevod obchodného podielu ktorej ide, ale pre subjekty - prevodcu a nadobúdateľa - zúčastňujúce sa na transakcii prevodu obchodného podielu. Daňový úrad súhlas nevydá, pokiaľ má osoba prevodcu alebo nadobúdateľa splatný dlh na dani alebo na cle vyšší ako 170 EUR.

Súhlas správcu dane sa tiež nevyžaduje pre tie subjekty, ktoré sa nepovažujú za daňové subjekty podľa príslušných predpisov, teda najmä osoby s daňovým domicilom mimo územia SR.

Súhlas daňového úradu sa teda nevyžaduje:
 • pre nadobúdateľa / prevodcu zahraničnú osobou
 • v prípade prevodu / rozdeľovania alebo nadobúdania obchodného podielu, ktorý nie je väčšinovým obchodným podielom

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane, prípadne iné dokumenty súvisiace s týmto úkonom sú súčasťou nami spracovanej dokumentácie.

Pre viac informácií alebo pre objednanie služby iným spôsobom nás prosím kontaktujte.


Táto stránka je venovaná zmenám v s.r.o., k.s., v.o.s.   Pre zmeny v akciovej spoločnosti kliknite prosím tu.