02 / 3810 4870

Sprostredkovanie predaja spoločnosti

Jediný spôsob zbavenia sa obchodnej spoločnosti, pri ktorej namiesto vynakladanie finančných prostriedkov zarobíte.

Toto riešenie je vhodné iba pre "zdravé" spoločnosti s bezchybne vedeným účtovníctvom, ktoré vykonávali podnikateľskú činnosť v menšom rozsahu a zároveň si riadne plnili všetky zákonné povinnosti počas celej doby ich právnej existencie.

Výška Vašej odmeny, ktorú za spoločnosť od nami nájdeného kupca dostanete, bude stanovená individuálne dohodou podľa charakteristík spoločnosti.


Výhody

  • na predaji spoločnosti zarobíte
  • administratívne nenáročné

Nevýhody

  • vhodné iba pre úzky okruh spoločností
  • ručíte za stav spoločnosti

Náklady a časová náročnosť

  • žiadne náklady, naša odmena je hradená kupujúcim
  • trvanie od 3 pracovných dní


V prípade záujmu o objednanie služby alebo bližšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať.