02 / 3810 4870

Predaj ready-made spoločností

Ready-made spoločnosti sú už založené obchodné spoločnosti s vydaným oprávnením na podnikanie a zapísané v obchodnom registri. Disponuju registráciou pre daň z príjmu a sú pripravené ihneď plnohodnotne vykonávať podnikateľskú činnosť (uzatvárať zmluvy, vystavovať faktúry, nadobúdať majetok).

Nespornou výhodou začatia podnikania prostredníctvom kúpy ready-made spoločnosti je vyhnutie sa povinnosti splatiť základné imanie na účet v banke. Táto povinnosť už bola splnená nami pri zakladaní každej spoločnosti.
Obchodné menoIČOZápis OR Platca DPHCenaStatus
Wenti s.r.o.52 106 9514.1.2019nie395 €voľná -
Amelia s.r.o.52 109 7471.1.2019nie395 €voľná -
Wales s.r.o.52 110 0361.1.2019nie395 €voľná -
Ronson s.r.o.52 108 3171.1.2019nie395 €voľná -
Touch s.r.o.52 108 4731.1.2019nie395 €voľná -
Essential s.r.o.52 106 2501.1.2019nie395 €voľná -
Library s.r.o.52 106 5511.1.2019nie395 €voľná -
Redot s.r.o.52 106 44628.12.2018nie395 €voľná -
Responsive s.r.o.52 106 49720.12.2018nie395 €voľná -
Widget s.r.o.52 106 38118.12.2018nie395 €voľná -
MI7 s.r.o.52 106 34918.12.2018nie395 €voľná -
Egbert s.r.o.52 106 37320.12.2018nie395 €voľná -
Agid s.r.o.52 106 94214.12.2018nie395 €voľná -
Lyndon s.r.o.52 106 98514.12.2018nie395 €voľná -
Cornelia s.r.o.52 044 6964.12.2018nie395 €voľná -
Checkbox s.r.o.52 056 37629.11.2018nie395 €voľná -
Lucy s.r.o.52 048 54324.11.2018nie395 €voľná -
Legendo s.r.o.52 036 80423.11.2018nie395 €voľná -
Assunta s.r.o.52 044 87423.11.2018nie395 €voľná -
Juliet s.r.o.52 044 77723.11.2018nie395 €voľná -
Button s.r.o.52 039 43923.11.2018nie395 €voľná -
Kafim s.r.o.52 031 27622.11.2018mesačný2590 €voľná -
Rolip s.r.o.52 033 98810.11.2018mesačný2590 €voľná -
EGK s.r.o.51 797 62311.9.2018nie395 €voľná -
Whitesnake s.r.o.51 716 75522.5.2018nie395 €voľná -
Sitia s.r.o.51 250 88814.12.2017nie895 €voľná -
Netos s.r.o.51 108 11920.9.2017nie895 €voľná -
Darkcastle s.r.o.50 991 27215.7.2017nie895 €voľná -
Datos s.r.o.50 991 66314.7.2017nie895 €voľná -


Uvedené ceny ready-made spoločností sú konečné a zahŕňajú:
 • prevod obchodného podielu
 • zápis zmien údajov spoločnosti v OR
  (najmä zmenu konateľa, sídla, obchodného mena, predmetu činnosti a spoločníkov)
 • súdny poplatok (kolok) ako aj prípadné správne poplatky za ďalšie voľné živnosti

Prevod ready-made spoločnosti sa môže uskutočniť v priebehu niekoľkých hodín od prejavenia záujmu.
Charakteristika našich ready-made spoločností

 • majú oprávnenie na výkon širokého predmetu činnosti
 • majú pridelené IČO a sú zapísane v obchodnom registri
 • sú registrované pre daň z príjmu a majú pridelené DIČ
 • sú založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, nemajú žiadne záväzky a ani pohľadávky (naša právna záruka)
 • ich základné imanie je splatené v plnom rozsahu 5000,- EUR
 • sú pripravené na okamžitý prevod na nového majiteľa
 • za rok 2016 sú oslobodené od platenia daňovej licencie, keďže ide o spoločnosti zapísané do OR až v roku 2016


Priebeh predaja ready-made spoločnosti

Predaj spoločnosti môže prebehnúť buď na diaľku bez nutnosti osobnej návštevy našej kancelárie alebo pri stretnutí priamo v našej kancelárii.
 1. Po prejavení záujmu o voľnú spoločnosť dohodneme podrobnosti o prevode spoločnosti
 2. Do 3 hodín spracujeme všetky potrebné dokumenty
 3. Podpíšete potrebné dokumenty
  1. Zašleme k Vám a po podpise doručíte na adresu našej kancelárie (poštou, kuriérom)
  2. Alebo pri osobnom stretnutí u nás (500m od našej kancelárie je notár)
 4. Podáme návrh na zápis zmien v obchodnom registri.
 5. Obchodný register zapíše navrhované zmeny v spoločnosti.
V priebehu procesu predaja spoločnosti Vám bude k dispozícii náš právnik pripravený odpovedať na Vaše otázky.

Ďalšie informácie o kúpe ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú začať okamžite podnikať, resp. nechcú prechádzať celým procesom založenia spoločnosti, ktorý trvá za štandardných podmienok približne 12 – 16 pracovných dní. V prípade, ak máte záujem stať sa platcom DPH, časová úspora kúpou ready-made spoločnosti, ktorá už je zaregistrovaná pre DPH, je ešte väčšia.

V prípade záujmu sa môžete do 24 hodín stať konateľom nami už vopred, iba za účelom predaja, založenej spoločnosti pripravenej ihneď vykonávať podnikateľskú činnosť.

Okamihom rozhodnutia jediného spoločníka ready-made spoločnosti sa stanete jej konateľom. Zápis zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti do obchodného registra má totiž iba potvrdzujúci účinok. Naproti tomu, po legislatívnych zmenách účinných od 1. októbra 2012 sa majiteľom (spoločníkom) ready-made obchodnej spoločnosti stanete až zápisom v obchodnom registri, ktorý má pri nadobudnutí väščinového obchodného podielu konštitutívny účinok.