02 / 3810 4870
Podporujeme

Hodina deťom

Patríme k organizáciám so zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť. Každoročne podporujeme celonárodnú verejnú zbierku Hodina ďeťom, konanú pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska, sumou vo výške 5% z nášho zisku.

Myslíme si, že mnoho deti si zaslúži väčšiu pozornosť, akej sa im v súčasnosti dostáva. Deti sú našou aj Vašou budúcnosťou, preto sme sa rozhodli podporiť ich.
hodina deťom