02 / 3810 4870
Podnikateľský servis

Informácie pre správne rozhodnutia

Na základe dopytu našich zákaznikov sme sa rozhodli spustiť informačný servis, ktorý podnikateľom zabezpečí informácie o ich povinnostiach v súvislosti s obchodným registrom a živnostenskými úradmi.

Ak ste podnikateľom a máte záujem zveriť Vaše povinnosti týkajúce sa obchodného registra a živnostenského úradu na nás, neváhajte a prihláste sa do nášho podnikateľského servisu. Pokúsime sa monitorovať stav Vašej spoločnosti s ohľadom na platný právny stav a zároveň pre ňu citlivo identifikovať vhodné ponuky SprávySpoločností.sk

Názov firmy:
IČO:
E-mail:Odoslaním údajov dávate predchádzajúci súhlas na zasielanie emailov, ktoré môžu byť podľa platnej legislatívy považované za reklamu. Odoslaním Vašich údajov tiež dávate súhlas s ich správou, spracovaním a uchovaním podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú.

Pre odhlásenie Vašej spoločnosti z podnikateľského servisu nám prosím zašlite správu s textom "zrušiť podnikateľský servis" a uvedením IČO spoločnosti.