02 / 3810 4870

Podnikateľské poradenstvo

Štart do sveta biznisu

Máte podnikateľský nápad? To však nie je všetko, čo na rozbehnutie svojho podniku potrebujete.

Ponúkame Vám podnikateľský servis pre začínajúcich podnikateľov zahŕňajúci okrem iného:
  • výber optimálnej právnej formy s vyhovujúcou mierou podnikateľského rizika, vstupných a režijných nákladov a daňového a odvodového zaťaženia,
  • zistenie možností získania štátnej podpory a podpory z fondov Európskej únie, vrátane vyhotovenia potrebnej dokumentácie a podpory v procese aplikácie,
  • vypracovanie podnikateľského plánu.

Rozvoj existujúceho podniku

Na základe analýzy pomerov Vašej spoločnosti navrhneme vhodné riešenie na zlepšenie jej trhového postavenia:
  • optimalizácia právnej formy a vlastníckych pomerov spoločnosti,
  • zistenie možností získania štátnej podpory a podpory z fondov Európskej únie, vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie a podpory v procese aplikácie.

Ukončenie podnikania bez rizika

V prípade, ak sa Vaša spoločnosť pre Vás stane prebytočnou a je potrebné ukončiť jej existenciu tak, aby pre Vás nepredstavovala žiadne riziko v budúcnosti, ponúkame Vám podnikateľské poradenstvo pri ukončovaní podnikania.

Pomôžeme Vám rýchlo a finančne výhodne ukončiť všetky Vaše podnikateľské vzťahy, vymôcť Vaše pohľadávky, vyporiadať záväzky a napokon aj vybrať to najvhodnejšie likvidačné riešenie.

Podnikateľský servis

Ak ste podnikateľom a máte záujem zveriť Vaše povinnosti týkajúce sa obchodného registra a živnostenského úradu na nás, neváhajte a prihláste sa do nášho podnikateľského servisu.