02 / 3810 4870

Cenník služieb

Služba Cena
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) - vrátane poplatkov 280,- EUR
Založenie akciovej spoločnosti (a.s.) - vrátane súdneho poplatku 899,- EUR
Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.) - vrátane poplatkov 359,- EUR
Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.) - vrátane poplatkov 359,- EUR
Založenie organizačnej zložky (OZ) - vrátane poplatkov 459,- EUR
Zápis fyzickej osoby (FO) do obchodného registra - vrátane poplatkov 265,- EUR
Ready - made spoločnosť s ručením obmedzeným (neplatca DPH) od 399,- EUR
Ready - made spoločnosť s ručením obmedzeným (platca DPH) dohodou
Uspanie spoločnosti - formálny vstup s.r.o. do likvidácie (vrátane poplatkov) 199,- EUR
Zrušenie formálnej likvidácie - "prebudenie" spoločnosti (vrátane poplatkov) 149,- EUR
Zrušenie spoločnosti s likvidáciou (s.r.o.) - vrátane výmazu z OR (vrátane poplatkov) od 500,- EUR
Návrh (podnet) na zrušenie spoločnosti súdom ex offo od 200,- EUR
Sprostredkovanie predaja spoločnosti, vrátane zápisu zmien v OR dohodou
Podnikateľské poradenstvo 45,- EUR/hod
Projektové poradenstvo zamerané na získanie štátnej podpory alebo podpory zo štrukturálnych fondov EÚ dohodou
Zapísanie jednej ľubovoľnej zmeny v obchodnom registri v s.r.o., k.s. a v.o.s. (cena vrátane súdneho poplatku) 95,- EUR
Zapísanie každej ďalšej zmeny do obchodného registra v s.r.o., k.s. a v.o.s. 20,- EUR
Realizácia zmien v iných právnych formách (a.s., SE, OZ, atď.) dohodou
Zlúčenie spoločností - jedna zanikajúca spoločnosť (vrátane súdneho poplatku) 420,- EUR
Zlúčenie spoločností - viacero zanikajúcich spoločností dohodou
Likvidácia obchodnej spoločnosti dohodou
Príprava a organizančné zabezpečenie konania valného zhromaždenia od 30,- EUR/spoločník
Elektronizácia obchodnej dokumentácie (do editovateľného formátu .doc) 2,50 EUR/strana A4
Spracovanie žiadosti o registráciu spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty (DPH) a príprava registračnej stratégie od 180,- EUR
Vybavenie živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia na činnosť dohodou
Registračné sídlo spoločnosti - Košická 52/A 10 EUR / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti - Tallerova 4 13 EUR / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti - Račianska 88 B 13 EUR / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti - Grösslingová 17 20 EUR / mesiac
Skenovanie prijatých zásielok 8 EUR / mesiac
Preposielanie prijatých zásielok 13 EUR / mesiac
Skenovanie a preposielanie prijatých zásielok 17 EUR / mesiac

Posledná aktualizácia cenníka bola dňa 19.04.2016.

Cena dohodou je individuálne stanovená na základe celkového rozsahu (náročnosti) poskytovanej služby a tiež aj lehoty, v ktorej má byť objednávka spracovaná.

V prípade odbornej práce nad štandardný rozsah služieb alebo služieb mimo cenníka účtujeme po dohode s klientom 45,- EUR za hodinu poskytovania služby.

Expresné spracovanie objednávky (budeme sa ňou naplno zaoberať okamžite po zadaní a garantovať dosiahnutie výsledku v dohodnutej lehote) realizujeme po dohode s klientom za 40% príplatok zo štandardnej ceny našich služieb.